privacy

Dit is de website van www.omoda.nl

Ons vestigingsadres is Ruigendijkweg 1
4301 RX in Zierikzee
Ons postadres is Ruigendijkweg 1
4301 RX in Zierikzee
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 20163409
Ons btw-nummer is NL821590601B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
a. uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
b. de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
c. alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt;
d. alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt om u later te contacteren voor marketingdoeleinden. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Dit doen wij om:
a. uw voorkeuren te registreren;
b. informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;
c. informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
d. u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren;
e. uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Veiligheid
a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
b. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).
c. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Dat kan via klantenservice@omoda.nl of per post via Omoda Hoofdkantoor, Ruigendijkweg 1, 4301 RX in Zierikzee.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
a. Op het eerder vermelde adres

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Ons bedrijf zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt. Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u ons dat laten weten op het hierboven vermelde adres.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of te verwijderen, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Zierikzee, augustus 2013

Omoda.NL B.V.
Ruigendijkweg 1
4301 RX Zierikzee
KvK-nummer      20141521
BTW-nummer     NL819501220b01 (alle prijzen zijn inclusief 21% BTW)

Omoda schoenen B.V.
Ruigendijkweg 1
4301 RX Zierikzee
E-mail: info@omoda.nl
Telefoonnummer: 0111-453250
Fax: 0111-453260
KvK-nummer: 20141514
BTW-nummer: NL819501694b01 (alle prijzen zijn inclusief 21% BTW)

0 Favorieten

Favorieten bewaren & vergelijken

Terug naar de shop

Klik hier om verder te winkelen

Omoda.nl maakt gebruik van cookies